Právne piatky online

fiačanStretnutie s predsedom Ústavného súdu SR

JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD.

Keďže sa na našej škole okrem iných predmetov vyučuje aj právo, zúčastňujeme sa pravidelne podujatia Právne piatky online. Je to séria odborných prednášok a diskusií , ktoré pripravuje PrF UMB.

Posledný aprílový piatok mali naši žiaci možnosť vypočuť si prednášku predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivana Fiačana, PhD. Keďže tretiaci práve preberajú tému Súdna moc a Trestné konanie, bolo toto online stretnutie pre nich vhodným a zaujímavým doplnkom štúdia.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava