GLOBE, NASA a Peter Falcon

Vďaka tomu, že učitelia a žiaci našej školy sa venujú rôznym environmentálnym projektom, sme mali možnosť zúčastniť sa výnimočného online stretnutia s odborníkmi na vesmir, oblohu a počasie na Zemi svetového významu.

V utorok 4.5.2021 v popoludňajších hodinách sme si vypočuli prednášku Petra Falcona z NASA, po ktorej nasledovala veľmi zaujímavá a podnetná diskusia. Dozvedeli sme sa napríklad, že ľudská posádka poletí na Mars pravdepodobne v roku 2030. A mali by to byť ženy, pretože ženský organizmus sa lepšie prispôsobuje zmeneným podmienkam vo vesmíre.

nasa

Na online stretnutí sa nám prihovoril aj minister životného prostredia Ján Budaj. Okrem iného ocenil, že žijeme v dobe, ktorá umožňuje žiakom a študentom bádanie v takej úžasnej oblasti, ako je vesmír a naša Zem.

 Budaj

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava