Online marketing zážitkovou formou učenia Tomáš Kordík

Základy marketingu už naši prváci so zameraním marketing vo finančných službách majú, ale zodpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú prišiel odborník, ktorý v tejto oblasti pracuje. Sociálne siete, online reklama, printová reklama, instagram, facebook, influenceri a ďalšie zvedavé otázky na tieto témy boli kladené našimi žiakmi. Podnikateľ z oblasti marketingu Tomáš Kordík z Prahy žiakom poskytol aktuálne informácie ohľadom predajných aktivít, ktoré sú súčasťou internetového marketingu.

Veľká vďaka za spoluprácu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava