Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem online – MVCF ONLINE 2021.

Medzinárodného veľtrhu sa zúčastnili žiaci III. B triedy, ktorí sa zapojili do súťaží v troch kategóriách – leták, instagram post a elektronická prezentácia. Konkurenciou bolo 72 cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia. Obidve naše cvičné firmy Bio-Farma u Dudášov, s. r. o. a Diamond Swan, s. r. o. sa síce neumiestnili, avšak sme vďační za túto skúsenosť, ktorá nás bude ďalej motivovať.

Ing. Kristína Vlková

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava