Mladý Európan

mladý europanZastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlásili 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorá sa uskutočnila 28. 4. 2021 v online priestore.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.

Hlavnými oblasťami tento rok sú priority Európskej komisie, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus.

Našu školu reprezentovali žiaci II. C František Hlubík, Alexandar Kiš a Pavlína Kočišová, ktorí preukázali svoje znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európskej únie. 

Ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa ďalších študijných úspechov!

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava