Životopis a motivačný list

Možnosť poradenstva pre žiakov štvrtých ročníkov ohľadom životopisu a cieleného motivačného listu ponúka školská psychologička. 

zivotopis3x 100

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava