Aktivity

POVEDZ TO NAHLAS!

NAHLAS2021V marci 2021 žiaci našej školy zareagovali na Výzvu pre študentov a študentky stredných škôl v oblasti ochrany životného prostredia. Mali sa vyjadriť k otázkam o klimatickej kríze, zákonoch o životnom prostredí ap.

Ich názory a príbehy sa stanú súčasťou novej divadelnej inscenácie NAHLAS, ktorú pre stredné školy pripravuje Divadelné centrum v spolupráci s CEEV Živica.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava