Aktivity

Kritickým myslením proti diskriminácií

image001- to je názov audiovizuálneho online webinára, ktorého sa včera zúčastnili naši žiaci III.A a III.B. Škola zážitkov Harvart realizuje tento projekt pre žiakov SŠ ako prevenciu a elimináciu diskriminačných prejavov v oblasti rovnakého zaobchádzania a možností pre mužov a ženy ( rodová rovnosť).

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava