Školská psychologička

Školská psychologička

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

esf efrr vertikal farebneoplz vertikal farebne 

 

 

 

 

 

 

 

 

mpc farebne

msvvas farebne

np pop ii farebne

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava