Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

Odborná prax v španielskej Malage

Odborná prax v španielskej Malage

Vybraní žiaci 4. ročníka v šk. roku 2021/2022 vykonajú odbornú prax v zahraničí, konkrétne v slnečnej španielskej Malage v termíne od 18. septembra do 5. októbra 2021. 10 žiakov a vyučujúca angličtiny strávi v Malage...

Testy profesijnej orientácie

Testy profesijnej orientácie

V júni mali žiaci tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa aktivity - Testy profesijnej orientácie. Aktivita bola zameraná na posúdenie zručností, schopností, štruktúry záujmov a motivácie výkonu žiakov k určitej činnosti, ako aj na zistenie...

Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

V tomto roku sa nám aj napriek pandemickej situácii podarilo úspešne zorganizovať imatrikulácie prvákov. Organizáciu sme mali na starosti my, študentky 3.B, 2. skupiny. Pán riaditeľ nových prváčikov v úvode privítal do našej školskej rodiny. Po...

Podpora multilingválnych tried

Podpora multilingválnych tried

V dňoch 15. – 17. júna sa Mgr. Denisa Schvartzová zúčastnila on-line workshopu Podpora multilingválnych tried, ktorý bol realizovaný v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania...

Pátranie po histórii Petržalky

Petržalka nebola vždy obrovským sídliskom, ale v spleti ramien Dunaja medzi lužnými lesmi sa nachádzali horárne a výletné miesta starých Prešpurčanov. Nachádzali sa tu ovocné sady, najmä s marhuľami. Napoleon ostreľoval Bratislavu tiež zo...

Program GLOBE už aj na Slovensku!

Dnes 23. 6. 2021 sme sa zúčastnili záverečného online stretnutia účastníkov projektu GLOBE. Je to prestížny medzinárodný vedecký a vzdelávací program, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Tento školský rok sa do programu GLOBE prvýkrát...

Online marketing zážitkovou formou učenia Tomáš Kordík

Základy marketingu už naši prváci so zameraním marketing vo finančných službách majú, ale zodpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú prišiel odborník, ktorý v tejto oblasti pracuje. Sociálne siete, online reklama, printová reklama, instagram,...

GLOBE, NASA a Peter Falcon

Vďaka tomu, že učitelia a žiaci našej školy sa venujú rôznym environmentálnym projektom, sme mali možnosť zúčastniť sa výnimočného online stretnutia s odborníkmi na vesmir, oblohu a počasie na Zemi svetového významu. V utorok...

Úspešný pracovný pohovor

Úspešný pracovný pohovor

Ako sa dobre pripraviť na pracovný pohovor a ako najlepšie využiť túto možnosť na získanie pracovného miesta bolo predmetom aktivity školskej psychologičky pre žiakov štvrtých ročníkov. 

Právne piatky online

Právne piatky online

Stretnutie s predsedom Ústavného súdu SR JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. Keďže sa na našej škole okrem iných predmetov vyučuje aj právo, zúčastňujeme sa pravidelne podujatia Právne piatky online. Je to séria odborných prednášok a diskusií...

Mladý Európan

Mladý Európan

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlásili 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorá sa uskutočnila 28. 4. 2021 v online priestore. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho...

Kritickým myslením proti diskriminácií

Kritickým myslením proti diskriminácií

- to je názov audiovizuálneho online webinára, ktorého sa včera zúčastnili naši žiaci III.A a III.B. Škola zážitkov Harvart realizuje tento projekt pre žiakov SŠ ako prevenciu a elimináciu diskriminačných prejavov v oblasti rovnakého...

GIRL'S DAY 2021

GIRL'S DAY 2021

Dňa 22. apríla 2021 sa žiačky III. B triedy zúčastnili akcie GIRL'S DAY, ktorej účelom bolo motivovať študentky ku štúdiu IT. Kvôli pandemickej situácii sa táto akcia odohrávala v ON-LINE forme. V dvojhodinovom programe priblížili dievčatám svet IT...

Stretnutie s odborníkom z Finančného riaditeľstva Ing. Mariánom Laščiakom

Stretnutie s odborníkom z Finančného riaditeľstva Ing. Mariánom Laščiakom

Téma s názvom Zahraničný obchod sa preberá s druhákmi na hodinách podnikovej ekonomiky. Žiaci mali príležitosť stretnúť sa online s odborníkom z praxe Ing. Laščiakom, ktorý pracuje na Finančnom riaditeľstve, oddelenie...

Životopis a motivačný list

Životopis a motivačný list

Možnosť poradenstva pre žiakov štvrtých ročníkov ohľadom životopisu a cieleného motivačného listu ponúka školská psychologička. 

POVEDZ TO NAHLAS!

POVEDZ TO NAHLAS!

V marci 2021 žiaci našej školy zareagovali na Výzvu pre študentov a študentky stredných škôl v oblasti ochrany životného prostredia. Mali sa vyjadriť k otázkam o klimatickej kríze, zákonoch o životnom prostredí...

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Dňa 23. marca 2021 sa uskutočnilo 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila firma KROS, a. s. spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtých ročníkov – Nicola Mezeiová a Aurel Kákoni zo...

SOČ – Krajské kolo

SOČ – Krajské kolo

Už druhýkrát sa súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti uskutočnila vo virtuálnom priestore. O to viac nás teší, že v týchto sťažených podmienkach sa žiačke našej školy podarilo v krajskom kole zvíťaziť. Simona Kováčiková zo IV. B...

 • Knižnica

  Knižnica

 • Odborná prax v španielskej Malage

  Odborná prax v španielskej Malage

 • Testy profesijnej orientácie

  Testy profesijnej orientácie

 • Imatrikulácie prvákov

  Imatrikulácie prvákov

 • Podpora multilingválnych tried

  Podpora multilingválnych tried

 • Pátranie po histórii Petržalky

 • Program GLOBE už aj na Slovensku!

 • Pamäť a učenie

  Pamäť a učenie

 • Online marketing zážitkovou formou učenia Tomáš Kordík

 • GLOBE, NASA a Peter Falcon

 • Úspešný pracovný pohovor

  Úspešný pracovný pohovor

 • Právne piatky online

  Právne piatky online

 • Mladý Európan

  Mladý Európan

 • Kritickým myslením proti diskriminácií

  Kritickým myslením proti diskriminácií

 • GIRL'S DAY 2021

  GIRL'S DAY 2021

 • Stretnutie s odborníkom z Finančného riaditeľstva Ing. Mariánom Laščiakom

  Stretnutie s odborníkom z Finančného riaditeľstva Ing. Mariánom Laščiakom

 • Životopis a motivačný list

  Životopis a motivačný list

 • POVEDZ TO NAHLAS!

  POVEDZ TO NAHLAS!

 • Olympiáda Mladý účtovník 2021

  Olympiáda Mladý účtovník 2021

 • SOČ – Krajské kolo

  SOČ – Krajské kolo

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Image

PARTNERI

Client 1

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava