DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – VIDEOPREZENTÁCIA

Vzhľadom na situáciu a opatrenia súvisiace s Covid - 19 vás pozývame na prezentáciu našej školy prostredníctvom videa, ktoré priblíži život na našej obchodnej akadémii.

Bližšie informácie nájdete v časti „O štúdiu“, kde odpovedáme na vaše otázky.

Klik na videoprezentáciu

Klik na propagačný plagát - bilingvál

Klik na propagačný plagát - OA

Klik na propagačný plagát - fotky

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Študijné odbory OA
Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Študijné odbory OA
Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritériá na prijímanie žiakov do I. ročníka 2021/2022

Obchodná akadémia bilingválne štúdium slovensko – anglické 6317 M74 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.02.2021. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 28.02.2021

 Obchodná akadémia 6317 M pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.04.2021. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na SŠ do 20.04.2021

Študijné odbory OA

Vitajte na
Obchodnej akadémii

Naša škola ponúka:

  • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
  • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
  • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
  • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
  • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
  • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
  • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

Najnovšie články

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Počítadlo

Dnes 42

Včera 138

Tento týždeň 317

Tento mesiac 2729

Spolu 21499

Kubik-Rubik Joomla! Extensions