Obchodná akadémia

úspešná škola s mnohými oceneniami

ŠKOLA S TRADÍCIOU
ZALOŽENÁ V ROKU 1954

O nás

V školskom roku 2021/2022

Ponúkame možnosť štúdia v odboroch

 • obchodná akadémia
 • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
 • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou
 • obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické
študijné odbory OA

darujte 2%

ďakujeme

Klikni pre ďalšie info
Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Študijné odbory OA
Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Študijné odbory OA
Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritériá na prijímanie do I. ročníka

2021/2022

Dni otvorených dverí

02.12.2020 (streda) - 1. termín (8:30 h. - 13:30 h.)

28.01.2021 (štvrtok) - 2. termín (8:30 h. - 13:00 h.)

Vzhľadom na situáciu a opatrenia súvisiace s Covid - 19 vás o priebehu DOD budeme informovať na stránke školy a na facebookovom profile školy.

Ďakujeme za prejavený záujem navštívíť nás!

 Informácie budú priebežne aktualizované

Študijné odbory OA

Vitajte na
Obchodnej akadémii

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

Najnovšie články

14. október 2020
13. október 2020
08. október 2020

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Počítadlo

Dnes 91

Včera 155

Tento týždeň 246

Tento mesiac 2226

Spolu 17659

Kubik-Rubik Joomla! Extensions