Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 Deň otvorených dverí

1. decembra 2022 (štvrtok) 8:30 - 14:00
7. februára 2023 (utorok) 8:30 - 14:00
 
Tešíme sa na vás!

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

ŠKOLENIA S PROGRAMOM ERASMUS+ POČAS LETA

V druhý júlový týždeň sa učiteľky z našej školy zúčastnili školení s programom Erasmus+ v španielskej Malage.  PaedDr. Ivana Bršťáková absolvovala kurz s názvom Mindful schools for reducing stress.  Obsahom kurzu, ktorého názov by...

Návšteva múzea

28.júna 2022 žiaci 2.B navštívili jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe - Danubiana Meulensteen Art Museum.  Žiaci si mali možnosť prezrieť umeleckú tvorbu domácich aj zahraničných umelcov v interiéri aj exteriéri...

Návšteva v DIC a. s. na Krasovského ulici v Bratislave

Návšteva v DIC a. s. na Krasovského ulici v Bratislave

Predposledný školský deň sme navštívili  spoločnosť DIC a. s. (Diamonds International Corporation), kde sme mali možnosť dozvedieť sa niečo nové o investovaní do drahých kovov a diamantov a tým tiež rozšíriť svoju finančnú...

Team Up

Dnešný deň si žiaci 1. C triedy užili a zasúťažili v centre Team Up – hra v štýle pevnosť Boyard. V rámci hry zdolávali 24 úloh v 20 miestnostiach. Úlohy boli kombináciou fyzickej zdatnosti, strategického a logického myslenia a zručnosti v...

Výlet do Viedne

Na záver školského roka triedy 1.B a 2.B navštívili krásne hlavné mesto Rakúska – Viedeň. Historické pamiatky sme videli očami sprievodcu, ktorý nás po celý čas sprevádzal a doplnil prehliadku zaujímavým výkladom. Neodradilo nás ani...

Rafting po Dunaji

Dnešný horúci deň sme si aktívne užili na príjemnom raftingovom dobrodružstve na rieke Dunaj. Splavovali sme v raftoch, kúpali sme sa a výborne najedli. Letný deň ako má byť. Všetkým sa nám veľmi páčilo a budeme sa tešiť na ďalší...

Medzinárodný marketing prostredníctvom školských projektov

Počas školského roka sa žiaci III.C na vyučovaní zapojili do školských projektov, ktoré boli zamerané na témy: Portlólio medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku alebo portlólio slovenskej spoločnosti pôsobiacej v zahraničí...

Riziká práce v zahraničí

Riziká práce v zahraničí

Dňa 27. 06. 2022 sa v rámci preventívnych programov uskutočnila na našej škole beseda na tému ,,Riziká práce v zahraničí“ s kpt. G. Grísovou z okresného riaditeľstva PZ na Námestí hraničiarov. Cieľovou skupinou boli žiaci...

Turnaj - O pohár riaditeľa OA Dudova

Turnaj - O pohár riaditeľa OA Dudova

V utorok 21. 06. 2022 sa konal po dlhšej odmlke nami organizovaný, tradičný, futsalový turnaj O pohár riaditeľa OA Dudova. Zúčastnilo sa šesť škôl a to konkrétne: OA Dudova, Gymnázium Metodova, Gymnázium Einsteinova, Gymnázium Hronská, SPŠE...

Literárna vychádzka

Literárna vychádzka

1.B sa zúčastnila vychádzky do Medickej záhrady, kde sme sa odfotili pri soche Martina Kukučína a študenti absolvovali krátky kvíz o tomto slovenskom spisovateľovi. Posedenie pri fontáne v Medickej záhrade nás všetkých osviežilo.

Workshop u včelára

Workshop u včelára

Žiaci III.B dňa 17. júna 2022 navštívili včelárstvo Dedinský v Devínskej Novej Vsi. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote včiel a zároveň aj o fungovaní firmy zameranej na chov včiel a distribúciu medu a pozreli si...

Školský projekt – marketing vo finančných službách

Počas školského roka žiaci II.C so zameraním marketing vo finančných službách realizovali projekt, kde teoretické vedomosti z vyučovania aplikovali na konkrétnej finančnej inštitúcii prípadne podniku služieb. Vyhľadávali, spracovávali...

Medzinárodný projekt Program eTwinning na našej škole

V  školskom roku 2021/2022 sa naša škola rozhodla podporiť zážitkové vyučovanie žiakov netradičnou formou, a to zapojením sa do medzinárodných projektov programu eTwinning.   Program eTwinning je založený na vzájomnej spolupráci...

Projekt „Futbalstory“

Projekt „Futbalstory“

Žiaci II.A a III.A zamerania rozšírená športová príprava mali možnosť zúčastniť sa projektu s názvom „Futbalstory“. Premietaný film spojený s diskusiou mal za cieľ ukázať žiakom nevyspytateľnosť životných situácií, psychickú...

Seminár k projektom e- Twinning a Erasmus+

Seminár k projektom e- Twinning a Erasmus+

V dňoch 2.- 3. júna som sa zúčastnila e- Twinning Danube Region seminára vo Viedni.  Päť učiteľov zo Slovenska a zástupcovia z radov učiteľov z desiatich krajín dunajského regiónu od Moldavska po Nemecko sa stretli, aby si vymenili skúsenosti...

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

Študenti 1.B navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave počas MDD, vďaka čomu mali možnosť zažiť jedinečný program – stretnutie so živými zvieratami. Študenti mohli pohladkať živú fretku, korytnačku, hada a exotické šváby...

Slovenské filmové divadlo: Filmteratúra

Slovenské filmové divadlo: Filmteratúra

Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili filmového predstavenia v Dome kultúry Zrkadlový háj a tým sa zapojili do filmového projektu Slovenského filmového divadla: Filmteratúra. Žiaci mali možnosť pozrieť si filmové...

MATBEH

Po dlhšej prestávke nám uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo zorganizovať medzi žiakmi obľúbené matematicko-bežecké preteky MATBEH. Žiaci prvého biligválneho ročníka ( 01. 06. 2022) a žiaci 2. ročníka ( 02. 06. 2022) absolvovali v 2 -...

Obrazy mužskosti a ženskosti

Obrazy mužskosti a ženskosti

Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 2.E triedy zúčastnili workshopu s názvom Obrazy mužskosti a ženskosti, ktorý si pre nich pripravila pani doc. Monika Bosá z FHS UK Praha.  Napriek mnohým spoločenským zmenám, ktorým sme čelili posledné...

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

Dňa 30.05. 2022 sa žiaci 2. A a 2. C zúčastnili exkurzie do múzea Holokaustu v Seredi. Žiaci si najskôr prezreli expozície, ktoré dokumentovali „Národné noviny“, expozíciu pracovných dielni stolárstva a krajčírstva, tiež sme mali...

 • ŠKOLENIA S PROGRAMOM ERASMUS+ POČAS LETA

 • Návšteva múzea

 • Návšteva v DIC a. s. na Krasovského ulici v Bratislave

  Návšteva v DIC a. s. na Krasovského ulici v Bratislave

 • Team Up

 • Výlet do Viedne

 • Rafting po Dunaji

 • Medzinárodný marketing prostredníctvom školských projektov

 • Riziká práce v zahraničí

  Riziká práce v zahraničí

 • Turnaj - O pohár riaditeľa OA Dudova

  Turnaj - O pohár riaditeľa OA Dudova

 • Literárna vychádzka

  Literárna vychádzka

 • Workshop u včelára

  Workshop u včelára

 • Školský projekt – marketing vo finančných službách

 • Medzinárodný projekt Program eTwinning na našej škole

 • Projekt „Futbalstory“

  Projekt „Futbalstory“

 • Seminár k projektom e- Twinning a Erasmus+

  Seminár k projektom e- Twinning a Erasmus+

 • PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

  PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

 • Slovenské filmové divadlo: Filmteratúra

  Slovenské filmové divadlo: Filmteratúra

 • MATBEH

 • Obrazy mužskosti a ženskosti

  Obrazy mužskosti a ženskosti

 • MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

  MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

euroscola logo nove velke

Image

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Image
Image
Image

PARTNERI

Client 1
Client 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava