Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.

 

Bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium slovensko - anglické. Štúdium v  tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka - gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Deň otvorených dverí

02. 12.  2021  (štvrtok)

27.  01.  2022  (štvrtok)

 

 

Vitajte na

OBCHODNEJ AKADÉMII

Naša škola ponúka:

 • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
 • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
 • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
 • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
 • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
 • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
 • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NOVINKY

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Pre dnešnú mládež je úplne samozrejmé „tráviť“ na internete a sociálnych sieťach i niekoľko hodín denne. S využívaním internetu sa však objavuje nová forma patologických prejavov v medziľudských vzťahoch – kyberšikana. Aby sme...

Kam po skončení strednej školy?

Kam po skončení strednej školy?

Dňa 13. októbra 2021 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili na výstavisku Incheba Expo veľtrhu Gaudeamus – prednáškové a konzultačné dni, ktorý je zameraný na pomaturitné a celoživotné vzdelávanie. Veľtrh študentom ponúka aktuálne...

ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

V stredu 6. októbra 2021 sa konal na pôde Mladej Gardy v poradí 2. ročník Župného športového dňa. Zúčastnilo sa na ňom približne 850 žiakov stredných škôl. Naša škola sa zapojila do dvoch športových disciplín (volejbal a ľahká...

STRAVA A ZDRAVIE

Výživová poradkyňa Lucia Tvarožná spestrila vyučovanie žiakom II.A na predmete základy anatómie a fyziológie. Záleží nám na tom, aby žiaci mali dosť vedomostí, ale aj praktických rád od odborníkov z praxe. Interaktívna prednáška obsahovala...

Deň župných škôl v Bratislave

Deň župných škôl v Bratislave

Vyše 50 škôl na jednom mieste. Deň župných škôl organizuje BSK už desiaty krát a tento ročník bol špeciálny tým, že sa konal v novootvorenom centre NIVY. Podávanie prihlášok na stredné školy sa blíži, a preto aj naša škola nechýbala v centre...

Spoznajme sa navzájom

Spoznajme sa navzájom

Vzájomné spoznávanie sa v rámci kolektívu triedy, zisťovanie spoločných záujmov, rozvoj komunikačných zručností žiakov a navodenie príjemnej pracovnej atmosféry bolo cieľom teambuildingov, ktoré prebehli v septembri v prvých ročníkoch so...

eTwinning projekt ako súčasť kvalitného vzdelávania

Naša škola si uvedomuje, že kvalitné vzdelávanie je rozhodujúce pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj žiaka. Etwinning projekt nám ponúka možnosť prekročiť hranice tradičného vzdelávania, pričom umožňuje žiakom spájať sa na diaľku...

Biela pastelka

Biela pastelka

Dnes 24.9. 2021 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu nevidiacich a slabozrakých s cieľom podporiť ich samostatný a plnohodnotný život. Výnos verejnej...

Odborná prax v španielskej Malage

Odborná prax v španielskej Malage

Vybraní žiaci 4. ročníka v šk. roku 2021/2022 vykonajú odbornú prax v zahraničí, konkrétne v slnečnej španielskej Malage v termíne od 18. septembra do 5. októbra 2021. 10 žiakov a vyučujúca angličtiny strávi v Malage...

Testy profesijnej orientácie

Testy profesijnej orientácie

V júni mali žiaci tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa aktivity - Testy profesijnej orientácie. Aktivita bola zameraná na posúdenie zručností, schopností, štruktúry záujmov a motivácie výkonu žiakov k určitej činnosti, ako aj na zistenie...

Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

V tomto roku sa nám aj napriek pandemickej situácii podarilo úspešne zorganizovať imatrikulácie prvákov. Organizáciu sme mali na starosti my, študentky 3.B, 2. skupiny. Pán riaditeľ nových prváčikov v úvode privítal do našej školskej rodiny. Po...

Podpora multilingválnych tried

Podpora multilingválnych tried

V dňoch 15. – 17. júna sa Mgr. Denisa Schvartzová zúčastnila on-line workshopu Podpora multilingválnych tried, ktorý bol realizovaný v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania...

Pátranie po histórii Petržalky

Petržalka nebola vždy obrovským sídliskom, ale v spleti ramien Dunaja medzi lužnými lesmi sa nachádzali horárne a výletné miesta starých Prešpurčanov. Nachádzali sa tu ovocné sady, najmä s marhuľami. Napoleon ostreľoval Bratislavu tiež zo...

Program GLOBE už aj na Slovensku!

Dnes 23. 6. 2021 sme sa zúčastnili záverečného online stretnutia účastníkov projektu GLOBE. Je to prestížny medzinárodný vedecký a vzdelávací program, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Tento školský rok sa do programu GLOBE prvýkrát...

Online marketing zážitkovou formou učenia Tomáš Kordík

Základy marketingu už naši prváci so zameraním marketing vo finančných službách majú, ale zodpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú prišiel odborník, ktorý v tejto oblasti pracuje. Sociálne siete, online reklama, printová reklama, instagram,...

GLOBE, NASA a Peter Falcon

Vďaka tomu, že učitelia a žiaci našej školy sa venujú rôznym environmentálnym projektom, sme mali možnosť zúčastniť sa výnimočného online stretnutia s odborníkmi na vesmir, oblohu a počasie na Zemi svetového významu. V utorok...

Úspešný pracovný pohovor

Úspešný pracovný pohovor

Ako sa dobre pripraviť na pracovný pohovor a ako najlepšie využiť túto možnosť na získanie pracovného miesta bolo predmetom aktivity školskej psychologičky pre žiakov štvrtých ročníkov. 

Právne piatky online

Právne piatky online

Stretnutie s predsedom Ústavného súdu SR JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. Keďže sa na našej škole okrem iných predmetov vyučuje aj právo, zúčastňujeme sa pravidelne podujatia Právne piatky online. Je to séria odborných prednášok a diskusií...

 • Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

  Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

 • Kam po skončení strednej školy?

  Kam po skončení strednej školy?

 • ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

  ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2021

 • STRAVA A ZDRAVIE

 • Deň župných škôl v Bratislave

  Deň župných škôl v Bratislave

 • Spoznajme sa navzájom

  Spoznajme sa navzájom

 • eTwinning projekt ako súčasť kvalitného vzdelávania

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

 • Knižnica

  Knižnica

 • Odborná prax v španielskej Malage

  Odborná prax v španielskej Malage

 • Testy profesijnej orientácie

  Testy profesijnej orientácie

 • Imatrikulácie prvákov

  Imatrikulácie prvákov

 • Podpora multilingválnych tried

  Podpora multilingválnych tried

 • Pátranie po histórii Petržalky

 • Program GLOBE už aj na Slovensku!

 • Pamäť a učenie

  Pamäť a učenie

 • Online marketing zážitkovou formou učenia Tomáš Kordík

 • GLOBE, NASA a Peter Falcon

 • Úspešný pracovný pohovor

  Úspešný pracovný pohovor

 • Právne piatky online

  Právne piatky online

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image
Erasmus+
logoclaim_fin_color_sirka.png

PARTNERI

Client 1

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava